Nieuws

Komende evenementen

Meifeest Zwolle

Feestterrein 't Strootman

24, 25 en 26 mei 2024

Kermis Zwolle

Feestterrein 't Strootman

24, 25 en 26 augustus 2024

Nieuwjaarsparty 2025

Locatie wordt later bekend gemaakt

Zaterdag 4 januari 2025

20.30 uur

Ontwikkelingen feestterrein 't Strootman

Vervolg aanleg fietspand

De eerste fase van het fietspad van Groenlo tot aan de brug over de Slinge is al enige tijd gereed (2017/2018). Eind 2023 is ook de tweede fase van het fietspad aangelegd. In 2018 is er door Contactgroep Zwolle en de Feestvereniging een voorkeurs tracé uitgesproken richting gemeente Oost Gelre, voor het vervolg van het fietspad richting de kern van Zwolle. Hierover ging de gemeente in gesprek met de betrokken partijen. De kadastrale grenzen zijn in beeld gebracht en er is een inpassing van het geplande tracé gemaakt.

 

Doordat Waterschap Rijn en IJssel hierin voorgenomen plannen heeft, om de versteende A-goot te wijzigen naar een watergang met natuurlijke loop, biedt dit kansen voor de Zwolse gemeenschap. Het feestterrein kan worden vergroot en heringericht. Het laatste deel van het fietspad is ook in de plannen meegenomen. De Feestvereniging, Contactgroep Zwolle en gemeente Oost Gelre zijn hierover met de betrokken instanties in gesprek gegaan.

 

Bestemmingsplanwijziging

In januari 2024 heeft het college van gemeente Oost Gelre het bestemmingplan voor de herinrichting van ’t Strootman goedgekeurd. Kortom er kan een begin gemaakt worden met de uitvoering van de plannen!

 

Tijdens de jaarvergadering van de Feestvereniging Zwolle op vrijdag 26 januari zijn de ontwikkelingen rondom de herinrichting van Feestterrein 't Strootman gepresenteerd. De presentatie vind je hier!

 

Wil je helpen of heb je goede ideeën?

Dit is meer dan welkom! Spreek een bestuurslid aan of mail naar info@feestverenigingzwolle.nl